Dialettando: Speciale Filastrocche Lucerine 2


DIALETTANDO FILASTROCCHE

Filastrocche lucerine, raccolte e trascritte da Lino Montanaro

–    U PECCHÈ ÉJE CA DÚJE NE NFANNE TTRÈ, SI TTRÈ FACÈSSERE QQUATTE, TE DECIARREJE TUTTE ‘U FATTE!

–    PAX DOMINE, PAX DOMINE, PAX DOMINE,CHE BBÈLLE LITTE CA TÈNE STA DONNE, SI SAPÈSSE CA ‘U MARITE ‘NGE STÈSSE ME CULECASSE ‘NA NOTTE CH’ÈSSE!

–    SALE E TABÀCCHE CHI TTÉNE U VIZEJE S’I CCATTE, S’E U VÌZZEJE ÉJE SSUPRAFFÌNE S’ACCÀTTE PURE ‘I CERÌNE!

–    PRÈDECHE E PRÈDECOZZE, PRÈDECHE QUANDE POZZE E QUANNE NEN POZZE CCHJÙ SSCÈNNE IJE E NGHJANE TU!

–    QUANNE SE ZAPPE E QUANNE SE PÓTE, NTÉNGHE ZIJ?NE, NTÉNGHE NEPÓTE, QUANNE S’ÀDDA VEDEGNÀ ZEZÌ DA QQUÀ,  ZEZÌ DA LLÀ!!

–    PITE PITE PELOFFE CHI À FFATTE STA BBRUTTE LOFFE, L’À FATTE ‘NU CÚLE FETÈNDE, CH’A MBEZZENÚTA TUTT’A GGÈNDE, ‘A GGÈNDE PPEPARÚLE, SANDANDONEJE APPICCE ‘U CÚLE!

–    ÁNEME SANDE, ÀNEME SANDE, IJE SONGHE  DA SÚLE E VÚJE SÌTE TANDE, TRAMÈNDE ME TROVE DÌNDE ‘A ‘NU MÚNNE DE UÀJE, DE CUMBLEMÈNDE  METTÌTEME ASSAJE!

–    MIMÌ COCÒ,‘A CARN’È COTTE,‘U PÈSSC’È CRÚDE,E MIMÌ  ‘U CANNARÚTE!

–    ALLA LAMBE, ALLA LAMBE, E CHI MORE, E CHI CAMBE, A CHI CAMBE A LA FERTÚNE MADONNE FAMMENE ANGAPPÀ VÚNE!!

–    TINGHE,TINGHE,TINGHE, FACEME ‘U CAVEZÓNE A ZE MINGHE, ZE MINGHE NN’U VÓLE, U FACEME A ZI NECÓLE, ZI NICÓLE SE L’È GIÀ FATTE, E U FACEME ‘A GATTE, E ‘A GATTE STACE P’A CAMMÍSE, .E SE PISSCE SÓTTE P’I RÍSE

La foto della copertina di questa articolo è stata scattata da Emma Grasso che ringraziamo per il contributo.

Commenta la notizia

commenti

Tags

Informazioni Autore

"Dialettando" è una rubrica di Lino Montanaro che ha raccolto prima nella sua memoria e poi in appunti, proverbi, modi di dire, espressioni tipiche lucerine, pillole di saggezza popolare, tramandate di generazione in generazione. [biografia]

Lascia un commento