Dialettando: Speciale Filastrocche Lucerine 5


DIALETTANDO FILASTROCCHE – PARTE 5

Filastrocche lucerine, raccolte e trascritte da Lino Montanaro

– MAMMETE E PPATETE FACIRÉNE ‘A LÓTTE, PATETE SÓPE E MMAMMETE SÓTTE

– JIE SÒ NA POVERA ZENGARELLE, SÒ VENÚTE DA LUNDANE, SÒ VENÚTE DA L’EGÌTTE CHE TE VOGGHJE NDUVENÀ! VIDE, VIDE ’NDO STEPÓNE SE CESTÀ‘NA CCÓSA BBÒNE. TÌNE ‘NA FÈLLE DE CASECAVALLE O ‘NA BRASCIOLE DE CAVALLE? TÍNE ‘NA BBÈLLA MUZZARÈLLE PE STA POVERA ZENGARELLE?

– MERUCCIA MERUCCIA, LU CASE CHE S’AMMUCCE, S’AMMUCCE ‘NÀ BBÈLLA CÓSE È VVEDIME SI È BBÒNE. SI È BBÒNE CI’A MAGNAME E SSI NN’È BBÒNE A JETTAME. A FACÍME MENUZZE MENUZZE, E A JETTAME ABBASCE ‘U PÚZZE…. PÚZZE, PÚZZE, PÚZZE!!!

– DOPPE ‘U LAMBE CHE VÉNE?…..U TRÚNE!…..SÌ FFÈSSE E NDE N’ADDÙNE!

– STÉVE ‘NA VÓTE, TANNA TANNE, QUANNE ‘U CIUCCE STÉVE CACÀNNE

– CUMBAGNIJE DE VÚNE, CUMBAGNIJE DE NESSCIÚNE..CUMBAGNIJE DE DÚJE, CUMBAGNIJE DE DDIJE,CUMBAGNIJE DE TTRE’, CUMPAGNJE DE RRE’..CUMBAGNIJE DE QUATTE, CUMBAGNIJE DE MATTE

– ‘A CANNELORA: ‘A VERNATE È FÓRE! SE VOTE A VECCHJE ARRAGGIATE: NN’È FÓRE ‘A VERNATE, SI NEN VÉNE ‘A NUNZIATE (25 MARZO). MA SI VÚJ’ÈSSE CCHJÙ SECÚRE, ÈJA SPETTÀ CHE VÉNENE I METETÚRE. SI NEN VEDE A GIUGNE L’OTTE, NON ME LÈVE ‘STU CAPPOTTE!

– TRÈ, SÉJE, NÓVE, FAZZE I CÚNDE E NNEMME TROVE, ME TROVE A ‘NA FUNDANE, CHE ‘NA BBÈLLA ROSA MMANE

– PÚND’E E BBASTE E CCÌCERE C’A PASTE

– PASQUALE À SPACCATE A MME E IJE NBOZZE ARREVÀ A SPACCÀ A PASQUALE

 

Commenta la notizia

commenti

Tags

Informazioni Autore

"Dialettando" è una rubrica di Lino Montanaro che ha raccolto prima nella sua memoria e poi in appunti, proverbi, modi di dire, espressioni tipiche lucerine, pillole di saggezza popolare, tramandate di generazione in generazione. [biografia]

Lascia un commento