Dialettando: Speciale Filastrocche Lucerine 4


DIALETTANDO FILASTROCCHE

Filastrocche lucerine, raccolte e trascritte da Lino Montanaro

– OGG’ÉJE FFÈSTE, E ‘A MONÉCHE CHE SE VÈSTE, E SE VÈSTE DE VELLÚTE, VIVA ‘A MONÉCHE CANNARÚTE

– BBONA SÉRE E BBONA NOTTE E ‘U LÚPE ARRÉTE ‘A PORTE, ‘A PORTE CADE GIÙ E ’U LÚPE ‘NGE STÀ CCHJÙ, SE N’È JÚTE SÓP’A MUNDAGNE PE TRUUVÀ’ NA CASTAGNE,‘A CASTAGNE ÉJE ‘A MÌJE E BBONA NOTTE ‘A TUTT’A CUMBAGNÍJE

– ‘ND’U NNÓME D’U PANE, D’U FENÚCCHIE, D’U PURTUUALLE, U PULIZZE E M’U MAGNE, PATERNOSTE ‘I FAFE SÒ TOSTE, ‘NU CHÍNE DE PANE E STÈNGHE APPOSTE!!!!

– ‘A FATÍGHE SE CHIAME CHECÒZZE E A MME NNE MME NGOZZE E NNE MME NGOZZE, ‘A FATÍGHE SE CHIAME CERASE E A MME NNE MME TRASE E NNE MME TRASE

– STÉVE N’A VÓTE NU MUNACILLESE CACAJE U CAVEZUNGILLE, JÌJE O MARE E SU LAVAJE. JÌJE O SÓLE E SU SSCIUGAJE, JÌJE A CASA E MALATE CADIJE. JÌJE U DETTÓRE E U VESITAJE. IÌJE U PRÉVETE E U CUMBESSAJE, JÌJE ‘A MORTE E SU CARRIJAJE

– GGESÙ, GGESEPPE, SANDANNE E MMAREJE, PE OGGE E PE SÈMBE SARVEZZE E GAUDEJE PER L’ÀNEMA MIJE

– CECERENÈLLE TENÉVE TENÉVE E NEN SAPÈVE CHE TENÉVE… CECERENÈLLE TENÉVE ‘NU MÚLE CHE JEVA ‘A NAPÚLE SÚLE SÚLE, SE CARECAVE DE CCÓSE BBÈLLE VIVA ‘U MÚLE DE CECERENÈLLE …. CECERENÈLLE TENÉVE ‘NU PÚRCHE CHE TUTTE ‘I JÚRNE JEVA ‘A L’ÚRTE, A CAVÀ ‘A NZALATÈLLE, VIVA ‘U PÚRCHE DE CECERENÈLLE …. CECERENÈLLE TENÉVE ‘NU CANE CHE MUZZECAVE ‘I CRESTIJANE, MUZZECAVE ‘I FÈMMENE BBÈLLE, VIVA ‘U CANE DE CECERENÈLLE .. CECERENÈLLE TENÉVE ‘NU GALLE CHE TUTTE ‘I JÚRNE JEVA ‘A CAVALLE, JI MÈTTEVE ‘I CAPÈZZE E ‘A SÈLLE, VIVA ‘U CANE DE CECERENÈLLE

– JIE SACCE ‘NA BBÈLLA CANZÓNE D’U GALLE E D’U CAPÓNE, ‘U CAPÓNE JÉVE SUNANNE PE SÓTTE A MENZEGNÓRE, A MENZEGNÓRE I SCAPPAJE ‘NU PÍTETE E JÍJE MMOCCHE A FRA DUMINÍCHE, FRA DUMINÍCHE DECÈVE ‘A MÉSSE E JÍJE MMOCCHE ‘A ‘NA BBADÈSSE, ‘A BBADÈSSE DE SALERNE I MANNAJE TUTTE A L’INFÈRNE

– ACCE U TÌNÉME ‘MBRAZZE, PUTRÚSÌNE U TÌNÉME ‘NZÍNE, OH CHE FIORE DE MÈNDE, NEN PÒZZE STÀ ‘N’ÓRA CUNDÈNDE!

– ACQUA SÀNDA BBENEDÈTTE, TU ME LAVE E TU M’ANNÈTTE, DA QUANNE SO NNATE CANGÌLLEME TUTTE ‘I PPECATE…

Commenta la notizia

commenti

Tags

Informazioni Autore

"Dialettando" è una rubrica di Lino Montanaro che ha raccolto prima nella sua memoria e poi in appunti, proverbi, modi di dire, espressioni tipiche lucerine, pillole di saggezza popolare, tramandate di generazione in generazione. [biografia]

Lascia un commento