Dialettando: Speciale Filastrocche Lucerine


DIALETTANDO FILASTROCCHE

Filastrocche lucerine, raccolte e trascritte da Lino Montanaro

1) Mimì Cocò,‘a carne è cotte,‘u pèssce è crúde, e Mimì ‘u cannarúte.

2) A, e, i, o, u ciucce bbesteje che si tu ‘mbunne ‘u pane nd’o rrauù magnatille sckitte tu.

3) Tìtte, tìtte,tìtte, t’è ‘u stúrte e damme ‘u rìtte, dammìlle rìtte e ffòrte, cúm’o chiúve arrét’a porte.

4) Don din dòoo ‘a cambàne chi a sone? E a sone San Frangìsche, quille che dace ‘u pane a Crìste. Crìste nn’u vóle e ’u dace ‘a l’àngele chestode. L’àngele chestode s’u magne, e a Madònne se mètt’a chiagne.

5) Scìgna cacate,e pecchè te si vutate, te si vutate a pposte a pposte, pe vedè ‘a mmèrda toste.

6) E’ fèste, è fèste, zíja mónéche se vvéste, ‘u sorece abballàve,‘a gatte cucenàve, cucenave ‘i maccarúne e zíja mónéche ‘a cannarùte.

7) Sètte, quattòrdece, vindun’e vindotte. ‘A majéstre m’a date ‘i bbòtte. Me l’a date fforte fforte. Sètte, quattòrdece, vindun’e vindotte.

8) Pavelucce, Pavelucce, pigghjie u candre e vall’ummucce, vall’ummucce ‘ndu stepone, Pavelucce u vastasone.

9) Melóne melóne, se fìcche nd’ o pertóne, aessce ‘u scarafóne e se magne pane e melóne.

10) Tu si’ bbrutte c’u tì, c’u nì, c’u ndringhendrà: tìne i cosse tarlate, féghete petrúse e fíte pure de canbesande.

Commenta la notizia

commenti

Tags

Informazioni Autore

"Dialettando" è una rubrica di Lino Montanaro che ha raccolto prima nella sua memoria e poi in appunti, proverbi, modi di dire, espressioni tipiche lucerine, pillole di saggezza popolare, tramandate di generazione in generazione. [biografia]

Lascia un commento